Cookie beleid Vitesse'63

De website van Vitesse'63 is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Binnen de site worden er op dit moment geen analytische cookies gebruikt.

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Geschiedenis Vitesse'63

Geschiedenis Vitesse'63

Tegenwoordig kunnen we ons maar moeilijk een voorstelling maken van de tijd zonder auto, televisie, computer en mobiele telefoon. Zestig jaar geleden was vrije tijd echter nog schaars en de middelen beperkt. Het leven speelde zich af in het eigen dorp en directe omgeving, de kerk vervulde nog een prominente rol en de jeugd was grotendeels op zichzelf aangewezen. Er werden onderling voetbalwedstrijdjes gespeeld op weilanden in Berghuizen en Koekangerveld. De roep om een echte voetbalclub werd steeds luider. In de zomer van 1963 werd, min of meer op initiatief van de kerk, voor het eerst gesproken over de oprichting van een christelijke voetbalvereniging en op 16 december 1963 was v.v. Vitesse'63 een feit. Na de oprichting moest er getraind worden om deel te kunnen nemen aan de start van de competitie in september 1964.

Hoe het begint
Het is in de beginjaren '60 dat een aantal gereformeerde jongeren graag voetbald, echter een club waarop je niet op zondag hoeft (mag) voetballen ontbreekt. Een aantal jongens behorend bij de Gereformeerde Kerk van Berghuizen voetbalt regelmatig tegen elkaar en tegen jongens uit de Ruinerweide en Koekangerveld. Ofwel gereformeerden tegen (op enkele jongens na) openbaren, maar zoals iedereen weet: sport verbroedert en brengt mensen dichter bij elkaar, zo ook hier. Het tegen elkaar voetballen gebeurt op weilanden in de Ruinerweide bij boer Smink en in Berghuizen op het weiland achter Egbert Slomp. Soms tussen de koeienvlaaien, een pas gemaaid weiland is al een luxe, 4 jassen op de grond die als doelpalen dienen en de wedstrijd kan beginnen.

Langzamerhand wordt de groep steeds groter, begint het wat serieuzere vormen aan te nemen en wordt er gedacht en gepraat over het oprichten van een voetbalclub. Medio augustus verschijnt er een oproep voor opgave zaterdagvoetbal in het kerkblad 'Rondom het Woord: 'Jongens die lid willen worden van een op te richten Club voor zaterdagvoetbal kunnen zich opgeven woensdag 28 augustus, 's avonds om 8.- uur in het verenigingsgebouw te Berghuizen, of vóór die dataum bji H. Hoitinga of E. Slomp.' Op 28 augustus vindt er in het verenigingsgebouw een overleg plaats van een aantal jongeren met ds. Maarten Vreugdenhil, Egbert Slomp, Berend de Vries, Jan Boer en Hans Hoitinga. Duidelijk wordt op die avond dat je niet zomaar een club opricht, naast een bestuur moeten er voldoende leden zijn en vooral financiën. De eerdergenoemde volwassenen zullen zich gaan bezinnen over de mogelijkheid tot het oprichten van een zaterdagvoetbalclub en contact opnemen met de KNVB afdeling Zwolle met betrekking tot de vereiste formaliteiten. Ook zal men zich gaan oriënteren bij de voetbalclub Ruinerwold.

De oprichting
Op 16 december 2013 was het 50 jaar geleden dat een aantal enthousiaste voetballiefhebbers, jongeren en ouderen, in Berghuizen het initiatief nemen tot de oprichting van een christelijke voetbalvereniging. Eind november 1963 wordt in het kerkblad de volgende advertentie geplaatst: 'Op maandag 16 december a.s. zal er een vergadering worden gehouden om tot de oprichting van een VOETBALVERENIGING te komen. Alle leden en niet-leden, ouderen en jongeren van harte welkom! Aanvag 19.30 u. in het Jeugdgebouw te Berghuizen.'

Uit de notulen van de eerste ledenvergadering: 'Op de vergadering waren aanwezig 24 jongens, de plaatselijke predikanten Ds. Vreugdenhil en Ds. Kwast, evenals een aantal ouderen die wel medewerking wilden verlenen bij het oprichten van een voetbalclub. De vergadering werd geopend door Ds. Vreugdenhil. Nadat hij iedereen had welkom geheten, wees hij er op dat wij ons lichaam van God hadden gekregen en wij ons lichaam wel mochten gebruiken voor de sport, maar dat wij Gods Woord hierbij als richtsnoer moeten stellen. Na uitleg door de heer Schut van M.J.V. uit Meppel werd besloten een Christelijke voetbalclub op te richten en een bestuur te kiezen. Na een schriftelijke stemming worden de volgende bestuursleden benoemd: de niet leden E. Slomp, B. de Vries, H. Hoitinga, W. Witteveen en J. Boer. De leden Js. Keizer Pzn en G. de Roo. Als geestelijk adviseur werd Ds. Vreugdenhil benoemd. Nadat alle aanwezigen waren bedankt sloot Ds. Kwast de vergadering met gebed. De zaterdagvoetbalsport in Ruinerwold/Koekange doet hierbij zijn intrede.

Van de bestuurstafel
Eerste bestuursvergadering op 21 december 1963: 'Met algemene stemmen wordt tot voorzitter gekozen H. Hoitinga, secretaris W. Witteveen, penningmeester G. de Roo en tot algemeen adjunct E. Slomp. Nadat verschillende namen naar voren waren gebracht wordt met algemene stemmen besloten de naam 'Vitesse' ('63 wordt later toegevoegd) voor de vereniging te kiezen. Er wordt besloten de volgende kleuren voor het  sporttenue te nemen: shirt rood met geel, broek zwart en kousen zwart met gele band (later wordt besloten om de kleuren rood en geel voor de kousen te nemen met 5 banen nadata de meeste leden de kousen te donker vinden). Alvorens zich te kunnen aanmelden bij de K.N.V.B. afdeling Zwolle moet bekend zijn hoeveel leden de vereniging telt. Keizer zegt dat hij voor de aanmeldingsformulieren zal zorgdragen. Door Boer en de Vries zullen het reglement en de statuten van de vereniging in studie worden genomen. Verder wordt de contributie van de leden vastgesteld.'

Voetballen onder de naam Chr. Sportclub Ruinerwold op de accommodatie van voetbalvereniging Ruinerwold
In oktober 1964 wordt het bericht ontvangen van de KNVB dat de vereniging niet de naam Vitesse mag voeren, maar de naam Sportclub Ruinerwold moet aannemen. Het bestuur neemt dit in overweging en zo wordt het dan Chr. Sportclub Ruinerwold.

Zoals weergegeven in 1963 beginnen de aspirantvoetballers op weilanden in Koekangerveld en op een geëgaliseerd terrein ahter de kerk in Berghuizen. In Berghuizen is veel, zoals een kerk, een school, een zwembad en een ijsbaan, maar geen voetbalveld waar de pas opgerichte club haar wedstrijden kan gaan spelen. Op 9 mei 1964 schrijft de secretaris in het notulenboek: 'Van de heer Burgemeester der gemeente Ruinerwold is bericht ontvangen dat onze vereniging in overleg met de voetbalvereniging Ruinerwold een sportterrein mag bespelen. Er is een schrijven binnengekomen van de K.N.V.B. dat de kleedgelegenheid in een zodanige toestand verkeert dat het afgekeurd werd. Alvorens onze aanvraag tot toetreding van de K.N.V.B. in behandeling kan worden genoemen, moet de kleedgelegenheid aan de gestelde eisen voldoen. Er zal nader overleg worden gepleegd met de voetbalvereniging Ruinerwold. De omstandigheden zijn in het begin op Ruinerwold primitief. Er staat slehcts een houten keetje voor het omkleden. Douches zijn er niet, er is een buitenkraan, waarbij men zich kan wassen. Het omkleden, zowel door eigen spelers als spelers van de tegenpartij en de scheidsrechter, vindt meestal plaats bij café Zwart. Tot in het seizoen 1972-1973 vinden hier alle Vitesse activiteiten plaats. Zelfs tot in 1983 maakt Vitesse van het veld en trainingshoek gebruik.

In het seizoen 1964-1965 komen voor het eerst in het bestaan van de vereniging v.v. Vitesse'63 elftallen in actie. Een 1e en 2e elftal en drie jeugdelftallen, te weten: A, B en C.

Verdere gebeurtenissen
1965: de naam Sportclub Ruinerwold wordt vervangen door Vitesse'63
1966/1967: eerste kampioenschap in bestaan Vitesse'63 - Vitesse C1 wordt kampioen 
1968: Vitesse 1 voor het eerst kampioen in de nog jonge clubgeschiedenis (3e naar 2e klasse)
1969: Vitesse heeft nog steeds geen eigen accommodatie en wijkt naast Ruinerwold nu ook uit naar De Wijk
1972/1973: verhuizing naar het huidige sportterrein aan de Sportlaan in Koekange (alleen jeugdelftallen)
1975: Vitesse'63 krijgt eindelijk een eigen logo/embleem
1976/1977: het damesvoetbal gaat van start bij Vitesse'63
1983/1984: huur voetbalveld in Ruinerwold wordt opgezegd het sportterrein in Koekange dis daarmee definitief de enige thuisbasis van de club

Meer weten over de rijke geschiedenis van Vitesse'63? Lees dan het boek "Een halve eeuw Vitesse'63", samengesteld ter ere van het 50-jarige jubileum in 2013, in de kantine aan de Sportlaan in Koekange.

 
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!